Drukuj

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jest udostępnienie infrastruktury kolejowej na swoim obszarze działania i zarządzanie nią.

Jastrzębska Spółka Kolejowa  jako pełnoprawny Zarząd Kolei prowadzi działalność w zakresie:

 • Udostępnienia linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik usług korzystania z wyżej wymienionych linii będących własnością Jastrzębskiej Spółki Kolejowej,
 • Utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
 • Budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
 • Wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
 • Świadczenia usług spedycyjnych,
 • Transportu samochodowego,
 • Usuwania skutków szkód górniczych,
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.
 • Udostępnienia linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik usług korzystania z wyżej wymienionych linii będących własnością Jastrzębskiej Spółki Kolejowej,
 • Utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,
 • Budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,
 • Wykonywania usług projektowych i ekspertyz,
 • Świadczenia usług spedycyjnych,
 • Transportu samochodowego,
 • Usuwania skutków szkód górniczych,
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.
 • Prowadzi szkolenia dla pracowników służb kolejowych,
 • Organizuje egzaminy, kursy, egzaminy kontrolne i specjalistyczne.

Prowadzone działania w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej doprowadziły do uzyskania w dniu 24.07.1998r. koncesji wydanej na okres 50 lat (wraz z późniejszymi zmianami - Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2001r. w sprawie zmian koncesji) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi.

W 2003r. Ustawa o transporcie kolejowym koncesję zastąpiła świadectwem bezpieczeństwa wydawanym na okres 5 lat. Spółka pierwsze świadectwo bezpieczeństwa Nr 019/ZI/04 otrzymała 01.04.2004r., które straciło ważność 22 grudnia 2006r. Kolejne świadectwo Nr 098/ZI/06 wydane zostało 22 grudnia 2006r.

Od 10.01.2011 roku firma posiada Autoryzację Bezpieczeństwa - Część A - o numerze identyfikacyjnym PL2120110001 - wydaną na podstawie decyzji Prezesa UTK nr TTN-0211-A-06/2010 z dnia 29 grudnia 2010r - oraz Część B o Nr 2220120001 wazna od dn. 04.04.2011 roku.

W dniu 04.01.2016 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.41.5.2015.EE wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120150009 z datą ważności od 10.01.2016 roku.

W dniu 27.04.2017 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją DBK-WSZM.410.2.2017.RP wydał ujednoliconą Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL2120170000 z datą ważności od 27.04.2017 roku.

Od dnia 27.07.2021 r. obowiązuje Autoryzacja Bezpieczeństwa - PL212021005 wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Posiadana przez Spółkę Autoryzacja Bezpieczeństwa jest dokumentem stwierdzającym, że spółka spełnia wymogi ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 r. ( tekst jednolity Dz.U.2020.1043 z dnia 15 czerwca 2020 r póź. zmianami).

Całkowita długość torów (stacyjnych i szlakowych) pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.: wynosi około 149 km.

Zarządca Infrastruktury kolejowej ma obowiązek zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających:

-bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

-bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

-ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Obszar zarządzany obejmuje tory stacyjne kopalń: Borynia, Budryk, Jas-Mos, Zofiówka i Pniówek wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze.

Dlatego Spółka sukcesywnie podnosi jakość infrastruktury kolejowej poprzez wykonywanie remontów, modernizację i inwestycje oraz poprzez właściwe jej bieżące utrzymanie.

Stan posiadanej infrastruktury jest dla Jastrzębskiej Spółki Kolejowej jednym z najważniejszych mierników jakości świadczonych Przewoźnikom usług, ponieważ od jakości infrastruktury zależy bezpieczeństwo i prawidłowa organizacja prowadzonego ruchu kolejowego.

Spółka prowadzi współpracę w zakresie udostępnienia linii kolejowych z wieloma Przewoźnikami oraz innymi Zarządami Kolei.

Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada Świadectwa Bezpieczeństwa :
- Nr 180/UK/17 dla użytkownika bocznicy Koksowni Przyjaźń w Dąbrowej Górniczej;
- Nr 193/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Radlin w Radlinie;
- Nr 236/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Victoria w Wałbrzychu;
- Nr 254/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach;
- Nr 198/UK/18 dla użytkownika bocznicy Koksowni Jadwiga w Zabrzu;
- Nr 008/UK/19 dla użytkownika bocznicy JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów

Spółka posiada własną Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego do przeprowadzania specjalistycznych egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych oraz kontrolnych dla stanowisk związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych tj. manewrowego, toromistrza, ustawiacza i zwrotniczego.

Od 2002r. Spółka jest członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Tomczak

Utworzona: 2010-11-02 11:56:02

Ostatnia zmiana: 2021-07-29 13:57:21

Licznik odwiedzin: 6394

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 2, pokazanych 15 z 18 wszystkich, od 1 do 15

2021-07-29 13:57:21

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2019-01-11 08:46:46

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-12-12 15:56:15

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-12-09 16:37:07

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-12-06 08:06:06

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-12-06 07:51:21

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2017-10-24 15:54:18

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2016-01-11 20:58:24

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-07-24 07:18:15

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-27 11:57:55

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-27 11:56:17

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-27 11:55:19

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-27 11:48:27

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-20 10:07:27

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-20 08:54:01

Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

<< poprzednie
| 1 | 2 następne >>

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Redakcja biuletynu | Pliki cookies w serwisie bip.jsk.pl