Drukuj

Dochody i straty

 

Rok 2018

 

Kapitały własne na dzień 31-12-2018 wynosiły 107 230 709,53 zł
w tym:  
kapitał podstawowy 108 672 500,00 zł
   
Aktywa ogółem na dzień 31-12-2018 wynoszą 124 663 555,30 zł 
Aktywa trwałe wynoszą 103 862 355,55 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 20 801 199,75 zł

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rok 2017

Kapitały własne na dzień 31-12-2017 wynosiły 86 467 621,65 zł
w tym:  
kapitał podstawowy 88 317 500,00 zł
   
Aktywa ogółem na dzień 31-12-2017 wynoszą  
Aktywa trwałe wynoszą 83 506 316,54 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 18 519 318,96 zł

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rok 2016

Kapitały własne na dzień 31-12-2016 wynosiły 88 524 991,80 zł
w tym:  
kapitał podstawowy 88 317 500,00 zł
   
Aktywa ogółem na dzień 31-12-2016 wynoszą  
Aktywa trwałe wynoszą 84 120 119,83 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 17 519 573,11 zł

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rok 2015

Kapitały własne na dzień 31-12-2015 wynosiły 90 738 508,56 zł
w tym:  
kapitał podstawowy 83 005 500,00 zł
   
Aktywa ogółem na dzień 31-12-2015 wynoszą 102 320 034,07 zł
Aktywa trwałe wynoszą 80 496 709,42 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 21 823 324,65 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rok 2014

 •   Kapitały własne na dzień 31-12-2014  wynosiły 90 439 073,35 zł :

  • kapitał podstawowy                    -             83 005 500,00 zł
  • zyski zatrzymane (wg MSR)        -               7 433 573,35 zł
   w tym całkowite dochody netto    -                  703 256,96 zł

  Aktywa ogółem wynoszą   101 321 846,62 zł w tym :

  • Aktywa trwałe wynoszą       82 423 007,33 zł
  • Aktywa obrotowe wynoszą  18 898 839,29 zł

   Podział zysku netto za rok obrotowy 2014 - ( 709 579,96 zł)
   • wypłata dywidenty dla wspólników -    212 870,00 zł
   • kapitał rezerwowy -                          496 709,96 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2013

 

  Kapitały własne na dzień 31-12-2013  wynosiły 90 052 816,39 zł :

 • kapitał podstawowy                    -             83 005 500,00 zł
 • zyski zatrzymane (wg MSR)        -               7 047 316,39 zł
  w tym całkowite dochody netto    -               1 255 104,07 zł

 

Aktywa ogółem wynoszą   99 469 749,07 zł w tym :

 • Aktywa trwałe wynoszą       82 202 412,74 zł
 • Aktywa obrotowe wynoszą  17 267 336,33 zł

  Podział zysku netto za rok obrotowy 2013 - ( 1 267 881,07 zł)
  • wypłata dywidenty dla wspólników -    317 000,00 zł
  • kapitał rezerwowy -                          950 881,07 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2012

 

  Kapitały własne na dzień 31-12-2012  wynosiły 89 052 782,32 zł w tym:

 • kapitał podstawowy                    -             83 005 500,00 zł
 • zyski zatrzymane (wg MSR)        -               6 047 282,32 zł
  w tym całkowite dochody netto                       799 308,38 zł

Aktywa ogółem wynoszą   98 447 592,07 zł w tym :

 • Aktywa trwałe wynoszą       81 109 979,81 zł
 • Aktywa obrotowe wynoszą  17 337 612,26 zł


  Podział zysku netto za rok obrotowy 2012 - ( 850 246,38 zł)
  • wypłata dywidenty dla wspólników -    255 070,00 zł
  • kapitał rezerwowy -                          595 176,38 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rok 2011

 

 Kapitały własne na dzień 31-12-2011 wynosiły 88 253 479,94 zł w tym:

 • kapitał podstawowy                    -             83 005 500,00 zł
 • zyski zatrzymane (wg MSR)        -               5 247 973,94 zł
 • całkowite dochody netto                              (184 025,30 zł)

Aktywa ogółem wynoszą   95 998 372,13 zł w tym :

 • Aktywa trwałe wynoszą       80 614 650,86 zł
 • Aktywa obrotowe wynoszą  15 383 721,27 zł

Podział wyniku finansowego za rok 2011

 Straty w kwocie (184 025,30 zł) pokryć z zysków zatrzymanych  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2010

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2010 zamknął się kwotą w wysokości 4 462 066,35 zł (przy czym zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 5 098 004,42 zł).

Kapitały własne na dzień 31-12-2010 wynosiły 86 782 600,64 zł w tym:

 • kapitał podstawowy  -             37 690 000,00 zł
 • kapitał rezerwowy  -               45 315 500,00 zl
 • zysk netto -                           4 462 066,35 zł
 • strata z lat ubiegłych -             - 684 965,71 zł

Aktywa ogółem wynoszą   92 339 460,26 zł w tym :

 • Aktywa trwałe wynoszą       79 647 989,80 zł
 • Aktywa obrotowe wynoszą  12 691 470,46 zł

Podział wyniku finansowego za rok 2010

 • pokrycie starty -                              684 965,71 zł
 • kapitał rezerwowy -                       3 080 000,00 zł
 • kapitał zapasowy -                          562 100,64 zł
 • wypłata z zysku dla pracowników -     120 000,00 zł
 • dofinansowanie ZSFŚS -                     15 000,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rok 2009

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2009 zamknął się kwotą straty w wysokości 1 652 551,95 zł (przy czym strata brutto z działalności operacyjnej wyniosła 1 801 881,99 zł).

Kapitały własne na dzień 31-12-2009 wynosiły 37 005 034,29 zł w tym:

 • kapitał podstawowy  31 536 000,00 zł
 • kapitał zapasowy   612 586,24 zł
 • kapitał rezerwowy  6 509 000 zl

Aktywa ogółem wynoszą   40 215 114,65 zł w tym :

 • Aktywa trwałe wynoszą  34 301 538,31 zł
 • Aktywa obrotowe wynoszą  5 913 576,34 zł

Podział wyniku finansowego za rok 2009

 • pokrycie starty z kapitału rezerwowego - 355 000,00 zł
 • pokrycie straty z kapitału zapasowego - 612 586,24 zł
 • pozostała strata w kwocie 684 965,71 zł pokryta z zysku za rok 2010
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2008

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2008 zamknął się kwotą zysku w wysokości 464 564,54 zł (przy czym zysk brutto z działalności operacyjnej wynosi 472 404,71 zł).

Kapitały własne na dzień 31-12-2008 wynosiły 32 508 586,24 zł

  w tym:
 • kapitał podstawowy  31 536 000,00 zł
 • kapitał zapasowy   353 021,70 zł
 • kapitał rezerwowy  155 000,00 zl

Aktywa ogółem wynoszą   36 235 467,02 zł

  w tym :
 • Aktywa trwałe wynoszą  28 479 853,30 zł
 • Aktywa obrotowe wynoszą  7 755 613,72 zł

Podział wyniku finansowego za rok 2008

 • 200 000,00 zł kapitał rezerwowy
 • 259 564,54 zł  kapitał zapasowy
 • 5 000,00 zł dofinansowanie do funduszu socjalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Tomczak

Utworzona: 2010-11-02 11:57:00

Ostatnia zmiana: 2019-09-06 11:50:48

Licznik odwiedzin: 6429

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 2, pokazanych 15 z 19 wszystkich, od 1 do 15

2019-09-06 11:50:48

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-11-21 15:23:09

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-11-21 15:19:20

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-11-21 15:17:32

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-11-21 13:17:10

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2018-11-21 13:14:15

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2017-10-24 15:51:19

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2017-10-24 15:46:06

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2017-10-24 15:41:32

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2015-04-22 13:37:47

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2014-05-29 14:22:13

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2014-05-14 08:55:11

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2014-05-14 08:47:00

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2013-06-17 12:46:11

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2013-05-10 10:48:56

Kategoria "Dochody i straty" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

<< poprzednie
| 1 | 2 następne >>

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Redakcja biuletynu | Pliki cookies w serwisie bip.jsk.pl