Drukuj

Oferty pracy

RADA NADZORCZA

Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Górniczej 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

działając na podstawie § 14 ust. 6-13 Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

- Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji

 

Szczegóły oraz pliki związane z ogłoszeniem znajdują się na stronach:

https://www.jsk.pl/kariera

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/wrzesien-2021-r

 

 

 

 

 

 

RADA NADZORCZA

Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Górniczej 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

działając na podstawie § 14 ust. 6-13 Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

- Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji  

- Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji

- Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju i Zarządzania Mieniem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. VIII kadencji

 

Szczegóły oraz pliki związane z ogłoszeniem znajdują się na stronach:

https://www.jsk.pl/kariera

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenia-jastrzebskiej-spolki-kolejowej-sa-o-wszczeciu-postepowan-na-stanowiska-w-zarzadzie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA  Sp. o.o. zatrudni pracowników na stanowiska:

1.     Dyżurny ruchu kolejowego

2.     Nastawniczy

3.     Zwrotniczy

4.     Dróżnik przejazdowy 

5.    Robotnik (w Sekcji Inżynierii i Prowadzenia Ruchu) 

Wymagania:

·         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

·         Poświadczone uprawnienia na proponowane stanowisko

·         Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

·         Podanie o pracę,

·         CV

·         List motywacyjny

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

 „ Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych- RODO).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Górniczej 1 w godz. 8.00- 14.00 lub przesłać drogą elektroniczną, na adres: [email protected] (w temacie wiadomości - Rekrutacja)

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podań oraz prawo zakończenia rekrutacji bez wyboru oferty.

Tel. do kontaktu w godz. 8.00 do 14.00: :

- 665 093 308 lub 501 069 308; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Tomczak

Utworzona: 2012-02-27 11:39:01

Ostatnia zmiana: 2021-09-20 14:22:07

Licznik odwiedzin: 5328

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 15 z 15 wszystkich, od 1 do 15

2021-09-20 14:22:07

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2021-08-30 12:13:01

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2019-11-21 15:46:41

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2019-11-18 14:39:11

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2019-11-14 08:42:07

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2019-07-16 09:02:36

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2019-02-07 17:51:10

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2017-10-24 15:52:05

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2014-01-07 13:47:52

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2013-06-17 12:37:20

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2013-05-10 11:58:10

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-07-24 07:14:19

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-04-11 08:06:57

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-03-09 07:32:07

Kategoria "Oferty pracy" została zmodyfikowana. (Sebastian Tomczak)

2012-02-27 11:39:01

Kategoria "Oferty pracy" została utworzona. (Sebastian Tomczak)

<< poprzednie
|
następne >>

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Redakcja biuletynu | Pliki cookies w serwisie bip.jsk.pl